Zaproszenie  do  udziału  w  badaniu  ankietowym

_IMG_""

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”  w związku z pracami nad  Lokalną Strategią Rozwoju  serdecznie zaprasza mieszkańców z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą do wypełnienia ankiety, będącej narzędziem pomocniczym celem stworzenia diagnozy obszaru Lokalnej Grupy Działania.  Szczegóły dotyczące badania oraz link do ankiety poniżej.

http://www.krzemiennykrag.info/2022/10/badanie-ankietowe-na-potrzeby-lokalnej-strategii-rozwoju-na-lata-2023-2027-etap-planistyczny/

Informujemy, iż w Biurze LGD – Bałtów 55, znajdują się również ankiety w wersji papierowej.                          W badaniu ankietowym będzie można wziąć udział do 4 listopada 2022 r.