Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

_IMG_""

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
    z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5
    i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą zainteresowane powyższą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą do dnia 8 listopada 2022r. ( wtorek) w celu wpisania na listę do programu.

Szczegółowe informacje o programie  pod nr tel. :

721- 836- 698 – kierownik M-GOPS783 630 476 – pracownicy M-GOPS