„Wszystkie śmieci są nasze”Akcja Sprzątanie Świata 2022

Już tylko 9 dni dzieli nas od 29 finału ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.

Finał akcji przypada w dniach 16-18 września.

Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”. Plakat akcji, który jest zobrazowaniem myśli przewodniej danej edycji podobnie jak i w latach ubiegłych zaprojektował polski artysta grafik –Andrzej Pągowski.

W tym roku Miasto i Gmina Solec nad Wisłą również przystępuje do akcji sprzątania świata w dniu 16 września 2022 r.

Do udziału w akcji zachęcamy wszystkie placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą oraz osoby indywidualne. Wszyscy chętni otrzymają niezbędny sprzęt do zbierania odpadów. Wyposażeni w worki będziemy wspólnie sprzątać teren naszej Gminy.

Zgłoszenia udziału w akcji „sprzątania świata” przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 693-914-611 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą w pokoju nr 5 do dnia 15 września 2022 r.

Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii że „Wszystkie śmieci są nasze” zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej Matki Ziemi.