Umowa na budowę sieci wodociągowej podpisana

_IMG_""

12 września 2022 podpisaliśmy umowę z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą. Wartość zadania to 6 519 000 zł, z czego gmina wnosi 5% wkładu własnego. Pozostałe 95% to środki z I edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Umowę podpisali burmistrz: Marek Szymczyk, skarbnik – Ewa Sikorska, wykonawcę – firmę ,, PROMAR ” Zakład Usługowy reprezentował Krzysztof Prokopczyk. Przy podpisaniu umowy obecna była Poseł na Sejm RP Pani Anna Kwiecień, której składamy serdeczne podziękowania za pomoc w pozyskaniu środków, sekretarz Roksana Dąbrowska-Czerwonka, Radni Rady Miejskiej oraz Sołtysi. Warto podkreślić, że jest to najwyższa kwota na zadanie inwestycyjne, jaką dotychczas otrzymała nasza gmina.