Młodzieżowa Rada Miejska ze wsparciem Samorządu Województwa Mazowieckiego

_IMG_""

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na dotację w wysokości 13700,00 zł w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego ,, Mazowsze dla młodzieży”. Cele wspomnianego programu są dwojakie – poprawa jakości i wzmocnienie działania młodzieżowych rad z terenu województwa mazowieckiego oraz pozyskanie przez beneficjentów środków finansowych na powołanie tego typu rady w 2022 r. Dzięki pozyskanym środkom planujemy powołanie, doposażenie i szkolenie Młodzieżowej Rady Miejskiej, która będzie działać na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą. Jest to bardzo ważna inicjatywa dla społeczności, szkół, władz gminy i młodych obywateli mieszkających w naszej gminie. Liczymy na pomysły, kreatywność reprezentantów młodego pokolenia