Koła Gospodyń Wiejskich ze Wsparciem finansowym z Urzędu Marszałkowskiego

_IMG_""

15 września w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu podpisano umowy na wsparcie w ramach projektu Mazowsze dla Kół Gospodyń Wiejskich. Warte podkreślenia jest to, że wszystkie KGW z terenu Naszej Gminy, tj. KGW Przedmieście Dalsze, KGW ,, Motylki” Przedmieście Bliższe, KGW Wola Pawłowska, KGW Pawłowice zostały objęte maksymalnym przewidzianym dofinansowaniem, tj. po po 7000, 00 złotych na każde stowarzyszenie. Gratulujemy dobrze napisanych wniosków projektowych oraz realizacji celów stawianych w projektach.