Blisko pół miliona złotych od Samorządu Województwa Mazowieckiego

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na operacje typu ,, Gospodarka wodno-ściekowa”. W ramach tego projektu pozyskaliśmy środki w kwocie 470 918,00 złotych które zostaną przeznaczone na modernizację ujęcia wody w Solcu nad Wisłą, oraz zakup stacji zlewczej do oczyszczani ścieków w Solcu nad Wisłą. Umowę podpisali burmistrz – Marek Szymczyk i skarbnik – Ewa Sikorska, Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował Wicemarszałek Rafał Rajkowski któremu po raz kolejny dziękujemy za wsparcie i pomoc w pozyskaniu środków na zadania inwestycyjne w Naszej Gminie.