Kolejna umowa podpisana

_IMG_""

300 000, 00 zł – taka kwota zostanie przeznaczona na modernizacje oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą. W ramach zadania zostaną m.in. wykonane poletka osadowe na których w sposób naturalny nastąpi osuszanie osadu pochodzącego z oczyszczalni. Umowę podpisali burmistrz – Marek Szymczyk, skarbnik – Ewa Sikorska oraz Pan Robert Potrzebowski reprezentujący wykonawcę. Środki w kwocie 300 tys. złotych w całości pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.