2,3 mln złotych na budowę stacji wodociągowej

_IMG_""

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na budowę stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków wraz z budową 1 km wodociągu. Umowę podpisali burmistrz – Marek Szymczyk oraz skarbnik – Ewa Sikorska, wykonawcę reprezentował właściciel firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę- Pan Robert Potrzebowski. Środki w kwocie 2,3 mln złotych pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz budżetu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

Jest to pierwszy etap budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Dziurków, Przedmieście Dalsze i Przedmieście Bliższe. Wa ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane między innymi: ogrodzenie terenu, budowa budynku stacji, montaż zestawów pompowych, oświetlenie, budowa 1000 mb sieci. Zważywszy bardzo trudną sytuacje na rynku oraz problemy ze znalezieniem wykonawcy informacja, którą Państwu przekazujemy tym bardziej nas cieszy.

O postępach prac inwestycyjnych na terenie Naszej Gminy będziemy Państwa na bieżąco informować. Dziękujemy Parlamentarzystom Ziemi Radomskiej – Pani Poseł Anna Kwiecień oraz Panu Posłowi Andrzej Kosztowniak za pomoc i wsparcie w pozyskaniu środków na realizacje zadania.