Wyniki naboru nr 2/2022

_IMG_""

Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż  zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony    

  Nabór  2/2022  w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”w terminie od od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r.Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na  stronie www.krzemiennykrag.info