Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku zaprasza

_IMG_""

Lipsku zaprasza podmiot prowadzący działalność gospodarczą do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą i zamierzasz wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy możesz ubiegać się o refundację kosztów tworzenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w  wysokości  nawet  do 30.000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lipsku lub pod numerem telefonu: 48 332 36 58

Zapraszamy osoby zainteresowane do współpracy.