Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku INFORMUJE

_IMG_""

osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia to możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie w kwocie 9.600 zł., który jest wsparciem w sytuacji podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania

Szczegółowe informacje  dostępne są  na stronie Powiatowego Urzędu Pracy
w Lipsku. Ponadto informacji dotyczących bonu na zasiedlenie  udzielają doradcy klienta tel.: 48 332 36 30

Zapraszamy osoby zainteresowane do współpracy.