Zadania w ramach MIAS Mazowsze w 5 sołectwach

MIAS czyli Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to znany w regionie program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W dniu dzisiejszym burmistrz Marek Szymczyk i skarbnik Ewa Sikorska podpisali umowę z Wicemarszałkiem Rafał Rajkowski na realizację zadań w 5 sołectwach Naszej Gminy. W tym roku powstaną:

➡️place zabaw w Marianowie i Boiskach Kolonii,

➡️montaż lamp ulicznych w Kalinówku,

➡️budowa altany w Lesie Gliniańskim,

➡️remont świetlicy wiejskiej w Kępie Piotrowińskiej.

Każde z zadań zostanie dofinansowane w kwocie 10 000 złotych. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu UMiG. Ideą jaka przyświeca temu projektowi poza wymiarem inwestycyjnym jest to, że to mieszkańcy sołectw sami decydują co powstanie w ich miejscowości.