Złote Gody

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się we wtorek 10 maja 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą. Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw z terenu gminy Solec nad Wisłą.  Uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu nad Wisłą – Alicja Szymczyk. Dekoracji Jubilatów dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk. Upominki wręczyli Sekretarz Roksana Dąbrowska-Czerwonka, ks. Mariusz Krycia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Szczerba. W uroczystości uczestniczyły także Skarbnik Ewa Sikorska i Dyrektor MGOK Mariola Kolenda. Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i okolicznościowe upominki. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu. Oprawę artystyczną zapewnili Bronek Machel z oraz Zespół Śpiewaczy Powiślacy. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczeni zostali mieszkańcy, którzy zawarli związek małżeński w roku 1971 i byli to: Krystyna i Wojciech Blin, Henryka i Adolf  Główka, Jadwiga i Tadeusz Jasik, Marianna i Ryszard Kaczmarscy, Krystyna i Wacław Krawczyk, Krystyna i Julian Kucharczyk, Teodozja i Janusz Łukasik, Helena i Henryk Łyjak, Stanisława i Wiesław Mazur, Halina i Marian Mgłosiek, Barbara i Franciszek Pawłowscy, Teresa i Henryk Retmańczyk, Regina i Ryszard Sajnóg, Krystyna i Stefan Sobulscy, Irena i Henryk Zarzyccy, Wanda i Lech Zarzyccy, Ewa i Adam Żukowscy. Wszystkim parom, które zostały odznaczone serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia i miłości na kolejne, wspólne lata.