Propozycja powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej

_IMG_"mlod_rada_miejska"

Mając na celu zaangażowanie w życie społeczne młodych ludzi, wychodzimy z propozycją powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. Rada ma reprezentować młodych mieszkańców i mieszkanki ale również prowadzić działania na rzecz upowszechniania wśród nich idei samorządności i kształtowania postaw obywatelskich. Zwracamy się więc do Państwa z ankietą, co o tym pomyśle sądzą mieszkańcy naszej gminy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

LINK DO ANKIETY:
https://www.webankieta.pl/…/mlodziezowa-rada-miejska.html


Młodzieżowa Rada Miejska zajmuje się sprawami młodzieży. Wskazuje innym organom potrzeby swoich rówieśników oraz stara się kształtować i zmieniać teren miasta i gminy, tak, jak widzą je młodzi ludzie. Zachęca też do czynnego brania udziału w życiu gminy i pracy społecznej na jej rzecz.