Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

DO POBRANIA