Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

_IMG_""

3 maja 2022 r. w Solcu nad Wisłą odbyły się gminne uroczystości związane z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tegoroczne obchody zainicjowane zostały Mszą Świętą w intencji Ojczyzny oraz Druhen i Druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości udział wzięli Burmistrz MiG Marek Szymczyk, Sekretarz Roksana Dąbrowska-Czerwonka, Skarbnik Ewa Sikorska Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Szczerba, poczty sztandarowe szkół oraz OSP z terenu naszej gminy, radni, sołtysi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Po uroczystej Mszy Świętej nastąpiło otwarcie wystawy plastycznej Pani Stefanii Wójcik, które do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przyciągnęło miłośników sztuki.

Dziękujemy za wspólne świętowanie!