Konkurs plastyczny „Pszczoły – nasze życie” II edycja

_IMG_""

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu LGD do udziału w 2 edycji konkursu plastycznego „Pszczoły – nasze życie”. Do wygrania wspaniałe nagrody!!!

Celem konkursu jest:

  1. Rozwijanie zainteresowania ogólnie rozumianą tematyką pszczelarską.
  2. Popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń wynikających ze zmniejszania ich populacji.
  3. Kreowanie postaw odpowiedzialności człowieka za przyszłość Ziemi.
  4. Kształtowanie wrażliwości na bioróżnorodność przyrody ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w jej funkcjonowaniu.
  5. Rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych.
  6. Motywowanie uczniów do rozwijania pasji ekologicznych i artystycznych.
  7. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
  8. Zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnej postawy wobec przyrody.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesyłać pocztą/ kurierem w terminie od 10 maja do dnia 20 czerwca 2022 roku na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, a korespondencję opatrzeć dopiskiem: Konkurs PSZCZOŁY – NASZE ŻYCIE oraz podać kategorię wiekową.