Informacja o dofinansowaniu ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego

Informacja o dofinansowaniu

             Miasto i Gmina Solec nad Wisłą informuję, że otrzymała dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” –„Mazowsze dla sołectw 2022” na realizację zadania: „Rozbudowa punktów oświetlenia ulicznego w Kalinówku”

             W ramach zadania zaplanowano posadowienie dwóch nowych słupów oświetlenia ulicznego, montaż 3 szt. opraw oświetlenia, podwieszenie kabla zasilającego oraz  wykonanie pomiarowo-sterującego.

Całkowita wartość zadania wyniesie 20 000,00 zł, w tym 10 000,00 zł to środki z budżetu Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

                                                                                                                                                                                                                /-/ Marek Szymczyk