BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE
Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie
ostrzega: