Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solcu nad Wisłą informuje, że Miasto i Gmina Solec nad Wisłą uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w wysokości  ponad 11.200 zł.

Po wcześniejszym zdiagnozowaniu środowiska i zapotrzebowaniu na tę formę wsparcia złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie finansowe.

W ramach realizacji programu zakłada się świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie opiekunowi sprawującemu bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej – poprzez możliwość pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w placówce zapewniającej całodobową opiekę na okres 14 dni.

Wsparcie finansowe w ramach programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 będą wykorzystane w miesiącu czerwcu br.