Ogłoszenie o naborze nr 1/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 16.02.2022 r. do 02.03.2022r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 02.03.2022 r. o godzinie 15:00.  Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

W dniu 14 lutego o godz. 11.00 planowane jest również spotkanie kosutacyjno – szkoleniowe dotyczące Naboru 1/2022. Do udziału zachęcamy potencjalnych wnioskodawców.

Szczegóły w linku poniżej.

Więcej informacji-ogłoszenie o naborze: http://solec.pl/wp-content/uploads/2022/02/2.-Ogłoszenie-o-naborze.pdf