KRUS zaprasza dzieci do udziału w 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – bo ryzyko upadków znamy”

_IMG_""

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do udziału w  XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Bezpiecznie na wsi mamy bo ryzyko upadków znamy”. Do współorganizacji XII edycji ww. Konkursu w roku 2022 terenie województwa mazowieckiego przystąpiło Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą  i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat

Zadaniem Konkursu jest  wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym. Zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe ( kl.0-III i IV-VIII).

Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu. Prac nie należy oprawiać.

Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Lipsku za pośrednictwem szkół upływa z dniem 1 kwietnia  2022 r.

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko  w gospodarstwie rolnym” znaleźć można źródło wiedzy, z której dzieci dowiedzą się co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znajdują się min.: film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie oraz szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem sympatycznych dzieci poznać  można najczęściej występujące w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na temat konkursu udzieli Placówka Terenowa KRUS w Lipsku

ul. Czachowskiego 61 (tel. 48 378 44 18; e-mail: lipsko@krus.gov.pl ).

Regulamin do pobrania