Ogłoszenie dla małżonków obchodzących 50-lecie ślubu

_IMG_""

Dla małżonków mieszkających na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, którzy w 1972 roku zawierali związek małżeński Burmistrz Miasta i Gminy Marek Szymczyk planuje zorganizowanie uroczystości „ZŁOTYCH GODÓW”.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które pozostają co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.
Medal może być przyznany tylko jeden raz i nie jest przyznawany osobom karanym.
Zgłoszenia wniosków o przyznanie Medali można dokonać osobiście, za pośrednictwem rodziny lub drogą korespondencyjną.

Zainteresowanych prosi się o wypełnienie załączonego zgłoszenia
i doręczenie do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie do końca lutego 2022 r.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Solcu nad Wisłą pod nr telefonu: 693 987 917 w godzinach pracy Urzędu.

Druk zgłoszenia do nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie