Nieodpowiednia segregacja odpadów❗🚮

_IMG_""

Zapowiadana wcześniej kontrola sposobu i poprawności segregacji odpadów komunalnych wykazała wiele nieprawidłowości.❌ Nagminnym problemem jest, np. wrzucanie popiołu do pojemników, wrzucanie surowców podlegających segregacji do pojemnika na odpady zmieszane, nieodpowiednia segregacja samych surowców wtórnych czy np. części samochodowe które wogóle nie powinny tam się znaleźć l♻️. Po wykryciu wspomnianych nieprawidłowości zostanie na pojemniki naklejona informacja ,, Zła segregacja’’, odpady nie zostaną odebrane, a w następnej kolejności naliczona opłata jak za odpady gromadzone w sposób nieselektywny❗. Kroki które podjął UMiG Solec nad Wisłą nakierowane są troską o środowisko jak również uchronieniem mieszkańców którzy należycie wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów od zbiorowej odpowiedzialności finansowej💰.