Zostań Kreatorem Marki Lokalnej – wypełnij ankietę!

_IMG_""

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych zainicjowało proces budowania marki lokalnej. Naszym celem jest stworzenie markowego miejsca, które daje przestrzeń do wprowadzania i zwiększania wartości produktów lokalnych – produktów spożywczych, rękodzielniczych, użytkowych oraz klimatycznych usług i wydarzeń. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej naszego regionu.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców całego obszaru Lokalnej Grupy Działania ‘Krzemienny Krąg” tj. gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą i Miasta Ostrowiec Świętokrzyski. Państwa propozycje i uwagi są dla nas bardzo ważne, będą miały istotny wpływ na działania promocyjne i rozwojowe podejmowane na rzecz Regionu jak również będą materiałem bazowym do pracy nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie finansowania.

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiet oraz zachęcenie do tego jak największej ilości mieszkańców swoich gmin w terminie do 7 października.  Poniżej link do ankiety.