Niemal 9 mln na inwestycje w Naszej Gminie❗

_IMG_""

W ramach Rządowego Funduszu #PolskiŁad -Program Inwestycji Strategicznych, Miasto i Gmina Solec nad Wisłą otrzyma dofinansowanie w kwocie 8 721 000 zł. Środki te pozwolą nam zrealizować następujące zadania inwestycyjne:

➡️ budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe,

➡️ przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą,

➡️ przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.

Pozyskane środki stanowią 95% wartości całych zaplanowanych działań, co oznacza, że wkład własny Miasta i Gminy wyniesie tylko 5%.

Składamy serdeczne podziękowania Parlamentarzystom Ziemi Radomskiej oraz wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tych środków.