INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SOLEC NAD WISŁĄ

_IMG_""

W związku z bardzo niskim poziomem recyklingu uzyskanym z odbioru odpadów komunalnych  z terenu Miasta i Gminy  Solec nad Wisłą spowodowanym nieodpowiednim sposobem segregacji odpadów, informujemy mieszkańców, że będą przeprowadzane kontrole sposobu i poprawności segregacji odpadów. W przypadku wykrytych nieprawidłowości przez właściciela danej nieruchomości, a w szczególności wrzucania odpadów podlegających segregacji do pojemników na odpady zmieszane nie podlegające segregacji, będziemy  zmuszeni, naliczyć opłatę jak za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny co w znacznym stopniu podniesie koszt usługi dla mieszkańca.