SZCZEPIMY SIĘ Z KGW

_IMG_""

#SzczepimySięzKGW – do 15 września można starać się o dofinansowanie z ARiMR

Tylko do 15 września biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia

dla tych kół gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw

COVID-19. Na zrealizowanie wydarzenia KGW mają czas do końca miesiąca.

Koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję #SzczepimySięzKGW, mogą otrzymać 8

tys. zł. na organizację lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień

przeciw COVID-19. Wsparcie nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego

wydarzenia. Wnioski o przyznanie takiej pomocy trzeba składać w biurach powiatowych

ARiMR jeszcze tylko do 15 września 2021 r., a samo przedsięwzięcie należy zrealizować do

końca września. Jeśli w trakcie wydarzenia szczepieniu podda się co najmniej 100 osób, koła

będą mogły otrzymać dodatkowe pieniądze.

O pomoc finansową mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń

Wiejskich. Trzeba jednak pamiętać, że o otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia

wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie na zorganizowanie maksymalnie 3

wydarzeń, przy czym kolejny wniosek można złożyć po zaakceptowaniu sprawozdania z

realizacji poprzedniego festynu.

Do 6 września do biur powiatowych ARiMR złożono 2,4 tys. wniosków o przyznanie

pomocy, z czego ARiMR wydała blisko 2,24 tys. decyzji o przyznaniu wsparcia. Do 5

września odbyły się 1294 festyny, a do końca września zaplanowano jeszcze ok. 1 tys.

wydarzeń.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub

przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego

biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Adresy skrzynek

ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów dostępne są na stronie

Agencji.