OGŁOSZENIE

_IMG_""

KIEROWNIK MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOLCU NAD WISŁĄ INFORMUJE, ŻE OSTATNIA TRANSZA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Z RADOMSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI DLA OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY BĘDZIE WYDAWANA W DNIACH 22 i 23 WRZEŚNIA 2021r.( środa-czwartek)w godz. 9.00-13.00W SOLCU NAD WISŁĄ W BUDYNKU PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM.

      Prosimy o zachowanie wymogów sanitarnych oraz dystansu społecznego.