Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

_IMG_""

Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą – Gminny Komisarz Spisowy w Solcu nad Wisłą ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Formularz zgłoszenia