Zapraszamy do oddawania głosów na wybrany projekt graficzny herbu Solca nad Wisłą

_IMG_""

Ankieta jest dostępna pod linkiem bądź w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą. Mogą Państwo również zgłaszać uwagi do projektów w formie pisemnej. Uwagi należy przesyłać do naszego Urzędu z dopiskiem na kopercie ” Uwagi do projektów graficznych herbu Solca nad Wisłą”. Konsultacje trwają od 5 do 16 lipca 2021 r. Proszę pamiętać, że to od Państwa głosów zależy to jak będzie wyglądał nasz wspólny herb!

PANEL GŁOSOWANIA

klauzula informacyjna Rodo