Protokół z przebiegu konsultacji

DO POBRANIA

zaktualizowano w dniu 22.07.2021 procent osób opowiadających się za poszczególnym wariantem projektu graficznego herbu