Projektant herbu spotkał się z mieszkańcami..

_IMG_""

W minioną niedzielę w MGOK odbyło się spotkanie Pana Kamila Wójcikowskiego z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą, podczas którego omówione zostało studium historyczno-heraldyczne, oraz przedstawienie dwóch wariantów graficznych herbu przedstawionych przez projektanta.