INFORMACJA

_IMG_""

           Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą informuje, iż w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,  na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ww. odpadów.

            W związku z powyższym rolnicy z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, powinni złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą odpowiednią ankietę  w terminie do 30.06.2021 r.

            W przypadku otrzymania dofinansowania Miasto i Gmina Solec nad Wisłą ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

            Koszt zbierania odpadów bezpośrednio z gospodarstw rolnych nie jest kosztem kwalifikowanym dlatego też uczestnicy programu będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady w terminie i do miejsca zbiórki wskazanego przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą.

ANKIETA DO POBRANIA