Informacja dla producentów rolnych

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i  Gminy Solec nad Wisłą w dniu 24.06.2021r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – gradu. Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, informuje producentów rolnych, których uprawy uległy uszkodzeniu o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

Wnioski o oszacowanie należy składać do dnia 13 lipca  2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, punkt obsługi. Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2021 roku (należy wykazać wszystkie uprawy).

Formularz wniosku można pobrać :

 – w punkcie obsługi – Urzędu  Miasta i Gminy Solec nad Wisłą;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.solec.pl  zakładka dla interesantów.

Do wniosku należy dołączyć: 

– kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2021;

– w przypadku posiadania w gospodarstwie  zwierząt – kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

Wnioski niekompletne , nieczytelne lub bez wymaganych załączników zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.