Umowa na odwiert studni pod budowę stacji wodociągowej podpisana

_IMG_""

W dniu dzisiejszym w UMiG Solec nad Wisłą została podpisana umowa pomiędzy inwestorem a wykonawcą wykonawcą tj. Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce, na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego w celu ujęcia wody podziemnej z utworów kredy górnej na działce nr 193/2 w miejscowości Dziurków na głębokość 95 metrów, na potrzeby późniejszego zaprojektowania i budowy infrastruktury stacji wodociągowej wraz z siecią wodociągową. Przy podpisaniu umowy Urząd Miasta i Gminy Solec nad Wisłą reprezentowali Burmistrz – Marek Szymczyk i Skarbnik – Ewa Sikorska, wykonawcę natomiast Pan Bernard Wójcik. Koszt zadania 144 204, 11 złotych w całości zostanie sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalanych.