MIAS MAZOWSZE 2021 Solec nad Wisłą

_IMG_""

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to program Samorządu Województwa Mazowieckiego dzięki któremu dofinansowane są zadania w poszczególnych sołectwach na terenie gmin z woj. mazowieckiego. Do chwili obecnej w ramach projektu zostały zrealizowane zadania w 12 sołectwach Gminy Solec nad Wisłą, w tym między innymi place zabaw, remonty i doposażenie świetlic, nawadnianie boiska itp. W roku 2021 będą to kolejne zadania tj. – rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Las Gliniański- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kłudziu- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kępie Piotrowińskiej wraz z zakupem pierwszego wyposażenia-budowa placu zabaw z elementami strefy aktywności w miejscowości Glina-modernizacja świetlicy wiejskiej w Przedmieściu DalszymPomysły na zadania do zrealizowania w poszczególnych sołectwach to oddolna inicjatywa mieszkańców i sołtysów, bo któż jak nie mieszkańcy wiedza najlepiej co jest najbardziej potrzebne w ich miejscowości