Informacja dla producentów rolnych Ujemne skutki przezimowania

_IMG_""

W związku z wystąpieniem na terenie Miasta i  Gminy Solec nad Wisłą w okresie od 1 grudnia 2020r. do 30 kwietnia 2021r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemne skutki przezimowania Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, informuje producentów rolnych, których uprawy uległy uszkodzeniu o możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

Wnioski o oszacowanie należy składać do dnia 28 maja 2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, punkt obsługi. Powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie w 2021 roku (należy wykazać wszystkie uprawy).

Formularz wniosku można pobrać :

 – w punkcie obsługi – Urzędu  Miasta i Gminy Solec nad Wisłą;

– na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy: www.solec.pl  zakładka dla interesantów.

Do wniosku należy dołączyć:  

– kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2021;

– w przypadku posiadania w gospodarstwie  zwierząt – kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

Wnioski niekompletne , nieczytelne lub bez wymaganych załączników zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Pliki do pobrania

1. Wniosek o oszacowanie szkód  2021r.

2. Instrukcja do wniosku.