ważne

Radosne święto wszystkich dzieci

już po raz kolejny wpisano w kalendarz imprez kulturalnych naszej gminy. Tegoroczny Dzień Dziecka odbył się 30 maja przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą. Wydarzenie zainaugurowały rozgrywki piłki nożnej i siatkowej. W obu kategoriach […]

ważne

MIAS MAZOWSZE 2021 Solec nad Wisłą

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to program Samorządu Województwa Mazowieckiego dzięki któremu dofinansowane są zadania w poszczególnych sołectwach na terenie gmin z woj. mazowieckiego. Do chwili obecnej w ramach projektu zostały zrealizowane zadania w 12 sołectwach […]