Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy!

_IMG_""

Mając na względzie dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z koronawirusem , stosując się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia,  dbając o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów jak również pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą , zmuszeni jesteśmy do zdecydowanego ograniczenia  bezpośredniego przyjmowania interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy.

Obsługa interesantów możliwa będzie wyłącznie w specjalnie wyznaczonym punkcie obsługi na parterze budynku, po uprzednim umówieniu telefonicznym , w miarę możliwości na bieżąco przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy.

W dalszym ciągu zaleca się składanie pism w następujący sposób:

  1. Drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, drogą mailową  na poszczególne adresy e-mail, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.solec.pl  (http://www.bip.solec.pl)
  2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP /skrytka140906/
  3. Poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej przy wejściu do budynku UMiG  ( wnioski,  podania, deklaracje, itp. );
  4. Prosimy , aby wszystkie płatności były realizowane online, płatności podatkowe na konta wskazane w decyzjach podatkowych;
  5. W celu sprawnego załatwiania spraw, prosimy o podawanie telefonu kontaktowego.

Kontakt z pracownikami urzędu jest możliwy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.Adresy e-mail dostępne są na stronie internetowej www.bip.solec.pl

W przypadku braku możliwości skontaktowania się bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym proszę dzwonić lub kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wejście do budynku Urzędu należy zasygnalizować naciśnięciem dzwonka zainstalowanego przy wejściu główny

Zapraszamy do telefonicznego kontaktu:

Urząd Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą

   ul. Rynek 1,

   27-320 Solec nad Wisłą

tel: 783-627-100  ,  781-054-500

   e-mail:  gmina@solec.pl    burmistrz@solec.pl

WYKAZ TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

tel – 783 627 100  – CENTRALKA I

Sekretarz Miasta i Gminy  tel – 691 658 424

Referat Spraw Obywatelskich, USC tel – 693 987 917

Budownictwo, infrastruktura drogowa, rolnictwo, gospodarka komunalna tel – 693 990 841

Zamówienia publiczne, inwestycje, informatyzacja Urzędu  tel –693 972 583

Odpady komunalne, ochrona środowiska, gospodarka wodno-ściekowa tel – 693 914 611

Skarbnik Miasta i Gminy  tel – 697 360 380

Wymiar podatkowy  tel – 697 192 318

Księgowość podatkowa  tel – 697 203 068

Jednostki organizacyjne  tel – 781 054 500

Ewidencja działalności gospodarczej tel – 695 918 933 

tel – 781 054 500 – CENTRALKA II

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  tel – 783 630 476

Świadczenia rodzinne i wychowawcze  tel – 783 623 915

Centrum Usług Wspólnych kierownik  tel – 783 597 337

Centrum usług wspólnych księgowość  tel – 783 623 862

Księgowość budżetowa  tel – 697 300 184

Przewodniczący Rady Miejskiej  tel – 783 423 796

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna tel – 607676169

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  tel – 601747316